Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Sodales werkgroep

De mensen rondom Sodales werken samen voor patiëntenorganisaties. Soms werken zij bij patientenorganisaties. Zij zijn er van overtuigd dat de moderne patiëntenorganisatie optimaal en maximaal gebruik dient te maken van moderne technologie. Immers haar achterban, haar leden, haar donateurs en haar omgeving moet optimaal worden bediend. dienen. Sodales kent op dit moment drie producten voor haar achterban:

  • Ondersteuning van bestuurders in het maken van goede plannen t.b.v. optimale informatisering
  • Beschikbaar stellen van software t.b.v. een optimale leden, cq relatie-administratie

Sodales is het pakket voor ledenadministratie van patiëntenorganisaties.

Het pakket Sodales is in nauwe samenwerking door en voor diverse patiëntenorganisaties ontwikkeld.

Sodales Werkgroep is een not for profit samenwerking van ongeveer een dertigtal patiëntenorganisaties.

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.