Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Rapport Berenschot

In opdracht van Fonds PGO (zie www.fondspgo.nl) heeft het bureau Berenschot uit Utrecht categorale patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO’s) geholpen bij het maken van plannen voor de informatisering van administratieve werkzaamheden.
Met hulp van de stuurgroep automatisering patiëntenorganisaties (voorheen Pheidisgroep) is er toen (2004, 2005, 2006) een eerste visie- en implementatieplan ontwikkeld.
De selectie en vergelijking van softwaresystemen en ondersteuningsorganisaties neemt in het visie- en implementatieplan een belangrijke plaats in. In dit document worden het selectieproces en de uitkomsten daarvan gepresenteerd. Voor meer informatie over de visie op informatisering en de implementatie van de geselecteerde systemen wordt verwezen naar het visie en implementatieplan.
In dit document wordt allereerst kort beschreven hoe het selectieproces is vormgegeven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de systemen en organisaties die zijn geselecteerd en worden deze op een aantal punten met elkaar vergeleken. Belangrijke eindproductten zijn de korte profielen van de geselecteerde softwareleveranciers en ondersteuningsorganisaties.

Download hier het gehele rapport “SELECTIE SOFTWARESYSTEMEN EN ONDERSTEUNINGSORGANISATIES INFORMATISERING VAN CATEGORALE PATIËNTEN EN GEHANDICAPTENORGANISATIES” ( 20050413-berenschot-pakketselectie-pgo-31-03.pdf , 686kb)

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.