Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Eigendom sourcecode

De founding fathers (NCV, NVACP, VPPT) hebben in 2006 in harmonie met 3MM Groep BV besloten dat de source code van Sodales tot nader order eigendom blijft van 3MM Groep BV.
De oorspronkelijke bedoeling was, ten tijde van het Pheidis proces en later na het Berenschot rapport (maart 2005) om de sourcecode publiek beschikbaar te stellen (zie tekst over Open source). Door het ongunstige verloop van het proces en het niet beschikbaar komen van voldoende financiële middelen, is toentertijd besloten de source code niet vrij te geven voor kamerbreed gratis gebruik in de patiëntenorganisaties.
Tussen de Sodales werkgroep en 3MM Groep BV bestaat de afspraak dat 3MM Groep BV de Source code niet kan, mag zal verkopen aan derden en dat bij beëindiging van de activiteiten van 3MM Groep BV de source code zal vervallen aan de Sodales gebruikersgroep.

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.