Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Open Source

Sodales zal, gezien de huidige stand van zaken, voorlopig geen Open Source product meer kunnen worden. Dat is ons inzien een grote gemiste kans, zeker als je dit ziet in het perspectief van de administraties van patiëntenorganisaties in afgelopen vijftien jaar en de daarmee gepaard gaande (financiële) inspanningen van die organisaties, de overheid en het Fonds PGO. Het is een gemiste kans voor de patiëntenorganisaties dat zij t.a.v. het beheer en gebruik van informatieopslag niet beter elkaar hebben gevonden in één uniform systeem, liefst open source met het verre gaande gebruik van universele standaarden.

Het auteursrecht op het pakket zal vooralsnog bij 3MM Groep BV blijven.  Het Fonds PGO had ten tijde van het Pheidis overleg in de jaren 2004/2006 de weg naar een open source pakket kunnen vrijmaken, die kans is niet benut.

Het is, in het kader van efficiency, zinnig en mooi als de CMS systemen voor de website(s) van de Sodales gebruikers allen zoveel mogelijk op elkaar gaan aansluiten. Wij kozen voor Phoundry van Web Power.

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.