Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Posts tagged berenschot

Rapport Berenschot

In opdracht van Fonds PGO (zie www.fondspgo.nl) heeft het bureau Berenschot uit Utrecht categorale patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO’s) geholpen bij het maken van plannen voor de informatisering van administratieve werkzaamheden. Met hulp van de stuurgroep automatisering patiëntenorganisaties (voorheen Pheidisgroep) is er toen (2004, 2005, 2006) een eerste visie- en implementatieplan ontwikkeld. De selectie en vergelijking […]

Eigendom sourcecode

De founding fathers (NCV, NVACP, VPPT) hebben in 2006 in harmonie met 3MM Groep BV besloten dat de source code van Sodales tot nader order eigendom blijft van 3MM Groep BV. De oorspronkelijke bedoeling was, ten tijde van het Pheidis proces en later na het Berenschot rapport (maart 2005) om de sourcecode publiek beschikbaar te […]

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.