Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Posts tagged cms

Waarom een CMS?

Voor het onderhouden van regelmatig wisselende informatie op de internet- en/of intranetsite, waarvan het wenselijk is deze als organisatie zelf te kunnen onderhouden Voor het decentraal organiseren van de onderhoud van de informatie op de site Je wilt je huisstijl consistent laten uitvoeren zonder de kans te lopen op discontinuïteit als een der medewerkers (onverwachts) […]

Open Source

Sodales zal, gezien de huidige stand van zaken, voorlopig geen Open Source product meer kunnen worden. Dat is ons inzien een grote gemiste kans, zeker als je dit ziet in het perspectief van de administraties van patiëntenorganisaties in afgelopen vijftien jaar en de daarmee gepaard gaande (financiële) inspanningen van die organisaties, de overheid en het […]

Gebruiksmogelijkheden

Hieronder ziet u een schema met de gebruiksmogelijkheden van Sodales, hier in combinatie met een CMS, in dit geval met Phoundry van Web Power. Klik op dit schema voor een vergroting:

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.