Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Posts tagged open source

Eigendom sourcecode

De founding fathers (NCV, NVACP, VPPT) hebben in 2006 in harmonie met 3MM Groep BV besloten dat de source code van Sodales tot nader order eigendom blijft van 3MM Groep BV. De oorspronkelijke bedoeling was, ten tijde van het Pheidis proces en later na het Berenschot rapport (maart 2005) om de sourcecode publiek beschikbaar te […]

Open Source

Sodales zal, gezien de huidige stand van zaken, voorlopig geen Open Source product meer kunnen worden. Dat is ons inzien een grote gemiste kans, zeker als je dit ziet in het perspectief van de administraties van patiëntenorganisaties in afgelopen vijftien jaar en de daarmee gepaard gaande (financiële) inspanningen van die organisaties, de overheid en het […]

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.