Nederlands English
Sodales

Sodales

Ledenadministratie software

Sodales RSS Feed
 
 
 
 

Posts tagged server

Local, webbased of een ASP

De founding fathers van de Sodales werkgroep hebben altijd gestreefd naar een autonomie van de gebruikers. Ook hebben zij getracht zoveel mogelijk te anticiperen op de wet en regelgeving rond om de privacy. De wet bescherming persoonsgegevens stelt bijzondere eisen aan een verzameling over gegevens van mensen, dus ook aan onze ledenadministratie(s). Normaal is er […]

Nieuws van Sodales

Links:

Founding Fathers Sodales

Bevriende organisaties

Gebruikers van Sodales

Patiëntenkoepels

Login voor leden

Log in voor de informatie voor leden.